FOCUS OP JEZUS – FOCUS OP ELKAAR

Handelingen 2 : 14 - 36

Memory Kaarten

Jullie hebben allemaal een kaart met een afbeelding. Zoek in de loop van de avond je match op. Degene met hetzelfde kaartje. Op de achterzijde staan een aantal gespreksvragen waar je over kunt praten.

Petrus kan zijn mond niet houden. De andere apostelen ook niet. Ze laten zich door hun dromen en visioenen de hele wereld over drijven. Niet kijkend naar de golven, maar Jezus Christus in het oog houdend. Dat kan vanavond ook: Focus op Jezus, praat met elkaar zoals we hier als mannen bij elkaar zijn.

Deel wat je wil delen. Praat met elkaar en bid voor de ander. Focus op Jezus. Focus op elkaar. Help elkaar het vuur te laten branden.

Pinksteren, lijkt een droom. Er gebeurt van alles wat normaal niet gebeurt: De apostelen en leerlingen zijn bij elkaar in de tempel als plotseling op hun hoofden vuurvlammen verschijnen en er een geluid klinkt als van een geweldige stormwind. En opeens beginnen zij allemaal te praten. Te preken. Over de grote daden van God. En de omstanders horen hen allemaal in hun eigen taal. Het is niet normaal wat daar gebeurt. Het klinkt ons vreemd in de oren. En niet alleen ons. Heel wat van de omstanders zelf zeggen ook: ‘Ze zijn dronken.’

Maar dan staat Petrus op: ‘Nee, beste mensen, wij zijn niet dronken! ’t Is pas negen uur ’s ochtends. Wat denken jullie wel van ons! Dit’, zegt Petrus, ‘dit is wat Joël al gezegd heeft: ‘En het zal zijn in de laatste dagen dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees   en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.’

Ah, Petrus is niet dronken… Hij droomt… Hij is een beetje vaag aan het doen. Hij is ‘vol van de Heilige Geest’. Ik weet niet wat jij je daarbij voorstelt, maar in de ogen van zijn tijdgenoten lijken hij en zijn collega’s een beetje dronken. Ze worden loslippig. Raken een beetje doorgedraaid. En moet je horen wat Petrus verder zegt: ‘En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.’

Petrus bedoelt: Dat gebeurt op dit moment, die uitstoring van de Geest, die vlammen van vuur! Dat is wat Joël heeft voorzegt! Lang geleden heeft Joël geprofeteerd dat er een dag zou komen, waarop de wereld zou vergaan. Een dag waarop God zelf uit de hemel af zou dalen met zijn engelenlegioenen. De maan en sterren worden verduisterd. Een dag van grote donkerheid. Maar het volk van God zal blij en verheugd zijn, ze zullen God prijzen, en mogen wonen in het beloofde land, veilig en in overvloed. Met God te midden van hen.

Eindelijk, roept Petrus, eindelijk is het zover. Dit gebeurt nu! Dit is Pinksteren! Eh, meneer Petrus… droomt u niet een beetje? Ok, er zitten gekke vuurvlammen op jullie hoofden, die ik niet helemaal kan verklaren. Maar om nu te zeggen met Joël: ‘En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed.’ Dat zie ik toch allemaal niet zo… Verbeeld je je het niet? Wil je misschien zó graag dat dat gaat gebeuren, dat je erover gaat dromen? Dat kan, hè. Dat waar je vandaag over loopt te denken of piekeren, dat dat ’s nachts terugkomt in je dromen.

Misschien zeggen je collega’s of jongens van de sportvereniging: Jullie verbeelden je het allemaal maar. En daar kunnen we ons inderdaad best iets bij voorstellen. Het is ook bijna te mooi om waar te zijn. Een God in de hemel die van ons houdt. Die zijn enige Zoon voor ons over heeft en Hem laat kruisigen, om onze schuld te betalen. Hij, die nu over alles regeert. Daar kun je inderdaad van alles tegen in brengen. Wat zie je daar nu werkelijk van om je heen? Wat merk je daar nu echt van? In werkelijkheid is het allemaal niet zo spectaculair in de kerk. Ook niet met Pinksteren. Vanavond zijn hier BBQ vuurvlammen te zien maar geen Pinkster vuurvlammen en geen geluid van een stormwind.

Het is allemaal niet zo spectaculair als Joël geprofeteerd heeft. Zie je dat wel goed, Petrus? Droom je niet? Nee. Toch niet. We zitten toch ook niet in de kerk omdat dat zo spectaculair is. Ik weet wel, wij mannen houden van spektakel. Hoe meer spektakel hoe beter. Series op Netflix houden ons vanaf de eerste beelden aan het scherm gekluisterd. Met 150.000 man op de Coolsingel met Dirk Kuyt, en vanmiddag hier met elkaar lekker klooien met vuur….

Maakt Petrus zich daar ook schuldig aan? Wil hij het spectaculairder maken dan het is? Nee. Het gaat hem niet om het spektakel, om die tekenen van Joël die inderdaad niet letterlijk allemaal in vervulling gaan met Pinksteren. Petrus smeert het wat uit. Creëert wat ruimte. Het gaat in vervulling, zegt Petrus, maar niet allemaal vandaag, maar vanaf vandaag. Nu gaat het beginnen. We leven hiernaar toe.

De kern zit dan ook niet in de tekenen, in het spectaculaire, maar in de uitstorting van de Heilige Geest. Waar zoveel mee gezegd is als: God komt zelf naar de mensen toe. En dat is een indrukwekkende gedachte. Dat zit niet in de vlammen en de wind. Daarvan zijn de mensen met Pinksteren nog niet zo onder de indruk. Nee, het zit in de woorden. In de preek van Petrus. Het zijn de Woorden van God, die mensen omver blazen. Petrus droomt dat niet. Na afloop van de preek, lees je dat er 3000 mensen geraakt zijn, tot bekering komen en zich laten dopen.

De Heilige Geest  laat Petrus scherp zien. De Heilige Geest laat ons profeteren, staat er, en dromen dromen en visioenen zien. Dat betekent niet dat we dingen zien die er niet zijn. Wij gaan de dingen zien zoals ze zijn. In hun juiste verhoudingen. We gaan zien wat er toe doet en wat niet. En verder nog: Je gaat zien waar God aan het werk is. Wat Hij van je wil.

Zo is het met Pinksteren. De Heilige Geest geeft Petrus en de apostelen een diep inzicht. En het treft ook ons. Door datzelfde Woord spreekt Jezus ons door Zijn Geest ook aan. Diezelfde ernst, dat ontzag. Dat diepe inzicht, dat treft ook ons.

Meewerken met Jezus

Mensen in jouw omgeving geloven wel in iets, of zelfs: in God. Maar hebben zelden scherp wat ze daarmee bedoelen. Misschien heb jij het zelf ook niet helemaal scherp. Petrus zegt nu tegen ons: Focus op Jezus. Hij is het waarvoor je in vuur en vlam moet staan. Met Hem heb je als mens te maken. Of je wilt of niet. Petrus confronteert behoorlijk.

Pinksteren is de start van het laatste grote offensief van Christus om de hele wereld voor zich te winnen. Geest en Woord raken ons hart, onze ziel. God treft ons dieper. Hij treft ons, in ons verlangen om zelf uit te maken wat goed voor ons is, in onze zelfzucht.  Hij treft ons in onze eigen koninkrijkjes van status en schone schijn, van genot en geluk. Hij haalt ons hele leven over hoop en dwingt ons tot één keus: Knielen voor Jezus of dienen als voetbank voor Zijn voeten.

Boven zichzelf uit spreekt Petrus. Gedreven en bewogen door de Geest ziet hij al meer dan wat met onze ogen zichtbaar is. En met dat citaat uit Joël, geeft hij aan dat wij dat ook mogen doen. Boven onszelf uitstijgen. Uit ons eigen leventje opkijken naar de hemel. Niet meer in onszelf en onze eigen zorgen gevangen.

We zijn hier met veel mannen. Ongetwijfeld sta je hier nu te luisteren met je eigen gedachten, met je eigen zorgen, met je vragen en uitdagingen. Weet dat Jezus er voor jou is. Voor jou persoonlijk. Dit kan door de werking van de heilige Geest die werkt door mensen. Mensen die nu hier in het gras om je heen staan.

God gebruikt mensen. Zondag 28 mei preekte Gerben onder andere over het  ‘Meewerken met Jezus.’ Dit meewerken door de relatie met Jezus doe jij ook  door interesse te tonen in de broeder die naast je staat, degene die net je hamburger heeft laten aanbranden, degene die niet happy is op zijn werk, die moeite heeft met de studie of die thuis spanningen ervaren.

Petrus kan zijn mond niet houden. De andere apostelen ook niet. Ze laten zich door hun dromen en visioenen de hele wereld over drijven. Niet kijkend naar de golven, maar Jezus Christus in het oog houdend. Dat kan vanavond ook: Focus op Jezus, praat met elkaar zoals we hier als mannen bij elkaar zijn.

Deel wat je wil delen. Praat met elkaar en bid voor elkaar.
Focus op Jezus. Focus op elkaar.
Help elkaar het vuur te laten branden.

Basis tekst bewerkt Zendt – 2 juni 2017
Bron tekst Ds. T de Ridder / Legerpredikant