Jezus knielde neer en bad: “Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.” En aan Hem verscheen een engel uit de hemel, die Hem versterkte.

Lukas 22:42-43
Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Hebreeën 11:1
Haat kan geen haat verdrijven,
enkel DE LIEFDE is daartoe in staat.

Martin Luther King